e-VIZITKA

Tomáš Valenta

Stanislava Opočenského 91
Broumov
55001
Česká Republika

Telefon:
604435334
E-mailÚprava/editace vizitky
Nabízím služby v oboru pozemních staveb, ať už se jedná o novostavby nebo rekonstrukce. Mým zákazníkům zajišťuji komplexní služby - veškerou dokumentaci k projektu včetně stavebního povolení, přípravu stavby, výběrové řízení na dodavatele stavby i subdodávek, technický dozor v průběhu stavby až po předání díla a kolaudaci. Poradenství poskytnu jak při stavbě dodavatelsky tak i svépomocí.

Před zahájením stavebních prací:

 • prohlídka stavby a posouzení proveditelnosti prací
 • zakreslení Vašich představ v návaznosti na stávající stav (v případě rekonstrukce)
 • propočet předběžných nákladů
 • vypracování stavební části projektové dokumentace a zajištění řemesel (voda, topení, plyn apod.)
 • zajištění vyjádření správců sítí, jednání s orgány státní správy včetně zajištění stavebního povolení

Zadávání stavby:

 • kontrola kompletnosti a připomínkování projektové dokumentace
 • vypracování položkového rozpočtu, slepého rozpočtu a výkazu výměr
 • porovnání nabídkových rozpočtů z hlediska kompletnosti, oprávněnosti rozsahu a cenové úrovně
 • zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby popřípadě jednotlivých částí stavby a řemesel
 • vypracování smlouvy o dílo s dodavatelem, popřípadě na jednotlivá řemesla nebo části

V průběhu stavby:

 • technický dozor
 • řešení detailů a technologických postupů stavby
 • jednání se zástupci dodavatelských firem
 • porovnání dodavatelských faktur s nabídkovým rozpočtem a smlouvou
 • spolupráce při přejímacím a kolaudačním řízení

Projektová činnost:

 • zpracování stavební části projektové dokumentace v rozsahu vyplývajícím z úrovně autorizace
 • zpracování částí PD k vydání stavebního povolení (osazení objektu do terénu, drobné stavby na pozemku stavebníka apod.)
 • stavební výkresy ve formátu A4 a A3
 • zakreslení skutečného stavu stavby

Ostatní:

 • v souladu s živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb. zajišťuji výkon funkce odpovědného zástupce na základě mandátní smlouvy
 • v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. zajišťuji výkon stavebního dozoru a stavbyvedoucího u staveb svépomocí na základě mandátní smlouvy
Vzdělání a praxe v oboru:

r. 1999: SPŠ stavební Náchod - obor podnikání ve stavebnictví - ukončení maturitní zkouškou

r. 2000: Josef Matoulek a.s. - odborný referent stavební provozovny

r. 2001: BETTaS INGENEERING Náchod, s.r.o. - odborný referent

r. 2001: Náchodská stavební společnost B-E, s.r.o. - odborný referent

r. 2004: Náchodská stavební společnost B-E, s.r.o. - ředitel společnosti

od r. 2006 dosud: ARS Broumov s.r.o. - příprava staveb, subdodávky, odpovědný zástupce pro provádění staveb, jejich změn a odstraňováníZkoušky a oprávnění:

r. 2008: školení k montáži a demontáži lešení - lešenářský průkaz

r. 2009: školení systému zateplování budov weber-terranova

r.2009: autorizační zkouška pro pozemní stavby - člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), pod č. 0602165

cs
Made by 1x1